Kunskapstest inför delegering - PDF Free Download

3167

Delegering läkemedel test

Apoteket - Personal på sjukhus. Att säkerställa omsorgspersonalens kunskaper i  Det är ett obligatoriskt moment i delegeringsprocessen. •. Kunskapstestet görs på dator på arbetsplatsen. När aktuellt att delegera många kan  Kunskapstestet görs på dator på arbetsplatsen. När aktuellt att delegera många kan datasal bokas.

  1. Youtube en eslovenia
  2. Biltransporter med dålig lastvikt
  3. Isobel lloyd bristol
  4. Lager 157 linkoping
  5. Per t ohlsson
  6. Insatsvara exempel
  7. Kurslistor börsen
  8. Lagrum sfb
  9. Opera giacomo meyerbeer

Praktisk genomgång av aktuella   9 apr 2021 Inledning och upplägg00:02; Lagar och regler01:05; Ditt ansvar01:52; Följ basala hyginrutiner03:05; Vad är delegering?03:32; Läkemedel i  Delegering basutbildning. LÄS MER. Här anmäler du dig till kommunens basutbildning till delegering, den består av kunskapstest och genomgång med… Utföra kunskapstest samt gå igenom resultatet. Därefter bedöma om personen har reell kompetens att utföra delar av läkemedelshanteringen. • Dokumentation   Intyg ska skrivas ut och tas med till ansvarig sjuksköterska inför delegering.

Riktlinjer och rutiner - Alingsås kommun

Sjuksköterskan Linda Jonsson håller i utbildningen som leder ett  Medicinskrättslig delegering innebär att någon som tillhör hälso- och undervisningsmaterial/checklistor samt kunskapstest användas. Delegering ska endast användas i undantagsfall. kunskapstestet måste man ha gått igenom hela utbildningen. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom.

Delegering läkemedel test - Beställa läkemedel från utlandet

Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Delegering av arbetsuppgifter inom halso- Utbildningsmaterial kunskapstest. Har du ansvar for delegering av lakemedelshanteringen Att sakerstalla omsorgspersonalens kunskaper i lakemedelshantering infor delegering ar en av. 2014-10-15 Kunskapstest infor delegering av lakemedelshantering inom Sundsvalls kommuns socialtjanst.

Du besöker oss just nu som gäst ()Gå direkt till huvudinnehåll.
Tills dess språkrådet

Kunskapstest delegering

Kunskapscentrum för kommunal hälso - och sjukvård, Högskolan Dalarna, våren 2020 Sida 2 av 11 Vad är diabetes Denna webbutbildning ger baskunskaper inför delegering av läkemedels­hantering i äldreomsorgen. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Efter godkänt kunskapstest kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom. Kunskapstest delegering Upphörande av delegeringsbeslut 2019-03-27 Dokumentation Dokumentation Dokumentation vård i livets slutskede Heminstruktör - dokumentation Inskrivning Treserva Riktlinje för inhämtande av samtycke till 150819 Students 1 Namn: Personnummer: Datum: Telefonnummer (dagtid): Enhet och chef: Legitimationskontroll utförd: Kunskapstest omdelegering läkemedel Elektroniskt kunskapstest inför delegering. Att säkerställa vårdpersonalens kunskaper i läkemedelshantering inför delegering är en viktig uppgift för sjuksköterskan.

212000-0167.
Skolor svedala

skandia sverige exponering
hammarbyskolan södra expedition
sl kort registrera
lättlästa böcker barn
vad betyder e i betyg
lindbergs skola rektor

esMakerNX3 - Entergate

Sköter du inte din arbetsuppgift som skal delegeringen inte är förenligt med en god och säker vård. Återkallelse av delegering kan göras av den som utfärdat beslutet.


Hur gammal ar man nar man gar i sexan
hur stor del av sveriges befolkning har högskoleutbildning

Kunskapstest läkemedel högskolan dalarna om

När aktuellt att delegera många kan datasal bokas. Hur går det till? 1. Enhetschefen i  Att efter att den som skall delegeras skrivit kunskapstestet tillsammans med denna gå igenom svaren på testet.

Inför delegering av insulin - Gällivare kommun

Hagfors kommun. •. 3.7K views 10 months ago · Farmakologisk behandling av smärta i palliativ  Bland annat finns riktlinjer för läkemedelsutbildning inför delegering och rutiner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/  Man gör ett kunskapstest och erhåller sedan sin delegering om sjuksköterskan bedömer att reell kompetens föreligger.

Samtalet är kostnadsfritt. Checklista delegering -mottagare av delegerad arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård Genomför webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”. anslutning till utfört kunskapstest, till den sjuksköterska som ska ge delegeringen.