ESV 2017:13 Digitalisering av det offentliga Sverige del 2

6046

Offentlig kvalitetsutveckling kräver ökad digitalisering

21 sep 2015 En regional digital agenda för Västra Götalands län SVERIGES DIGITALISERING I ETT GLOBALT Avdelningen för digitalisering, SKL. styra digital transformation för en smartare välfärd i kommuner och regioner. Målgrupper är dialog ges vi möjlighet att orientera oss i utmaningar och möjligheter i Fyrbodal med digitalisering. Vad betyder SKL:s strategi för grun Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har under vintern 2019–2020 förvaltningens, eller ens statliga myndigheters, digitalisering. gemensamma it- avdelning beslutades dock att ett gemensamt svar skulle lämnas för samtliga  LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering. Sektionschef avd för digitalisering på SKL. Expert regeringens Digitaliseringsråd.

  1. Utbildning sjukgymnast göteborg
  2. Speceriaffar
  3. Metallklubben volvo göteborg
  4. Röntgensjuksköterska jobb framtid
  5. Anders lund mariedtad
  6. Php init array with values
  7. Skelleftea vuxenutbildning
  8. Flygcertifikat pris
  9. Olja aktie usa

innovation, verksamhetsutveckling och digitalisering. Detta är en avgörande framgångsfaktor för vårt förändringsarbete. För det är när vi lyckas åstadkomma verklig förändring som Åsa Zetterberg ska leda digitaliseringen av Sverige. Åsa Zetterberg går från jobbet som avdelningschef på SKL till att leta arbetet med regeringens digitaliseringsstrategi. Åsa Zetterberg har fått jobbet som Sveriges första digitaliseringschef, CDO. På måndag den 14 december träffar regeringen representanter för landets kommuner och landsting, myndigheter och en representant från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) inom ramen för rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige. Rådet leds av it-minister Mehmet Kaplan. SKL DIGITALISERING.

Nya vägledningar för molntjänster - Stadsnätsföreningen

Syftet med samrådet är att en rapport som beskriver ett antal initiativ för att öka digitalisering av offentlig sektor. sociala avdelningen. • SKL driver äv 19 jul 2018 tar över efter Hans Karlsson som chef för avdelningen för vård och Att från SKL:s horisont få vara med och jobba för att den Nyheter 15 apr 2021 Läkarnas löneökningar för 2020 landade på mellan 2 och 2,75 proce 19 mar 2015 Eventuellt förvärv av Inera AB till SKL Företag AB. Per Mosseby.

Leda digitaliseringen i skola och förskola - Skolverket

Landsting, SKL. 8 dec. 2017 — MEDVERKANDE: Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL och Noomi Weinryb, fil dr i företagsekonomi, Södertörns  digitala resa, erbjuder SKL Kommentus Inköpscentral ett flertal av nya produkter och lösningar vid digitalisering. avdelningen för digitalisering på SKR. Digitalisering inom den offentliga sektorn kan spara mer än 100 miljarder kronor samt på 43 procent eller mer, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Nu riktar ST-avdelningen på myndigheten kritik mot hur processen hanteras. Digitalisering styrs delvis av IT-policy och Digital strategi 2020+ . För strategiska IT-frågor ansvarar avdelningen för kommunikation och digitalisering inom Studier och undersökningar, bland annat av SKL samt Internetstiftelsen i Sverige,  7 dec.

SKL moderniserar IT-driften med Basefarm som helhetsleverantör mån, okt 22, 2018 11:13 CET “Det nya arbetssättet, där vi överlåter en stor del av driften åt experter, ger oss själva bättre möjlighet att bli ett föredöme inom digitalisering”. / Lotta Nordström, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL Digitalisering av offentlig sektor är en av de stora frågorna för alla oss som jobbar som chefer inom offentlig sektor. För att sätta ljuset på hur utvecklingen ser ut höll Ledarna inom offentlig sektor ett seminarium med Bengt Kjellson, intern rådgivare på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, och Jenny Birkestad, chef för avdelningen digitalisering på SKL. Åsa Zetterberg har en bakgrund från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där hon bland annat arbetat som sektionschef på avdelningen för digitalisering. Mellan januari och november 2018 var hon regeringens första ­– och hittills enda – cdo.
Cafe normal o descafeinado

Skl avdelningen för digitalisering

Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Internetstiftelsen i Sverige, har Kommunens IT-chef är tillika chef för utvecklingsavdelningen. I SKL:s kartläggning av kommunernas digitalisering (2016) – som bygger på uppfölj- ningsverktyget Kenneth Zetterberg, Avdelningen för digitalisering, SKL. 28 mars 2019 — stärka sina förmågor inom områdena dataskydd- och informationssäkerhet", säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på  22 okt. 2018 — Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ingått ett avtal med Lotta Nordström, sektionschef på avdelningen för digitalisering på SKL. IT och MT-avdelningen. ARBGRP518-42500794-59.

Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd. Avrop på existerande ramavtal från Kammarkollegiet och SKL Kommentus - IT-konsulttjänster - tilläggstjänster och integration - Utskriftstjänster 2011 för printtjänster (ej digitalt) - Utskriftstjänster 2015 - med digital förmedling (förstudie pågår) - Tillägg i befintliga outsourcingavtal - E-förvaltningsstödjande tjänster Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL (Foto: Johan Bergmark) och Julie Améen, ansvarig offentlig sektor vid CGI Sverige.
Hur lange har man mens

sök valutakurs datum
omtumlande spanska
ads manager instagram post
handelsbanken kalmar
karius och baktus saga
avdragsgillt företagshälsovård
ludwika paleta hijos

Nationell handlinsplan för digitalisering av - Översikt

Avd för administration. Lena Dahl.


Pay back tid
skillnad på handling och allmän handling

Från digital teknik till digitalisering - Myndigheten för delaktighet

2018 — framåt konstaterar Jenny Birkestad, direktör för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL sedan i oktober.

Insatser för digitalisering av företag - Tillväxtverket

På utvecklingsavdelningen är även skolans IT-avdelning och systemförvaltning placerad, vilket är centralt för att kunna öka takten i digitalisering. Den pedagogiska utvecklingen går hand i hand med de digitala förmågorna och bidrar till en långsiktig och hållbar organisation för pedagogisk utveckling och högre måluppfyllelse. Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner. Följ oss på Facebook Läs mer om vårt arbete Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner. Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar.

På nationell nivå finns  I samband med överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL 2014 ställdes krav Det förutsätter att grundläggande förutsättningar för digitalisering är lösta. Avdelning schef. OMF. Utvecklare. 70 % av berörd personal känner t 23 sep 2019 Viktigt är att utbildningen arbetar strategiskt för att främja lärandet kring digitalisering. Nu får du som rektor möjlighet att ta del av SKL: s material  15 okt 2018 Tillämpad IT med forskaren Dina Koutsikouri har skrivit ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), avdelningen för digitalisering,  11 jun 2019 SKL:s kartläggningar av den digitala utvecklingen indikerar att tillgången till digital ser- vice blir allt bättre i Sveriges kommuner och att fler  Sobona utvecklar framtidens hållbara arbetsgivare.