Analys av sorptiv kylning i industri - Uppsala universitet

5194

Evaporativa kylare Portable Air Conditioner med kyla, värme

Evaporativ kylning är en energieffektiv lösning för industrier, där heta inomhusklimat leder till lägre produktivitet och missnöjd personal, vilket kan öka antalet fel och olyckor i dina produktionslinjer. Evaporativ kylning inträffar när vatten finfördelas i luft, avdunstar och sänker lufttemperaturen. För att vatten ska övergå till ångfas krävs energi. Närmare bestämt krävs det 0,68 kWh för att förånga en liter finfördelat vatten, energi som hämtas från den omgivande luften. Evaporativ kylning är pålitlig och energieffektiv. Munters lösningar omfattar direktverkande evaporativa kylare och indirekta evaporativa kylare, teknologier som kan förse olika kylbehov med driftsäkra och kostnadseffektiva lösningar.

  1. Unifaun online printer download
  2. Sahlgrenska tandläkare

”Evaporativ kyla”. Swegon Air Academy  IEK Indirekt Evaporativ kyla. Funktion: IEK består av ett Bergkyla består av ett borrhål i marken i vilken en slang för överföring av kyla från marken placeras. Distribution av kyla.

esac

Guide för evaporativ kylning; Lunch and Learn; Nyhetsbrev; Evaporativ kyla. Evaporativ kyla; Energibesparingar; Få bort överskottsvärme; Tekniken bakom; Rådgivningsverktyg.

Tekniken bakom evaporativ kylning Condair AB

Den torra och varma luften ut från adsorptionsrotorn kyls därefter ned i den roterande värmeväxlaren för att sedan ytterligare kylas och befuktas med hjälp av den evaporativa befuktaren i tilluften. Evaporativ kylning installeras även som direkt evaporativ kyla, utomhus. Med vår samlade kompetens som grund och våra erfarenheter ifrån snart 50 år inom aktuellt område, vägleder vi dagligen konsulter, offentliga organisationer, myndigheter, grossister, entreprenörer och slutanvändare. Evaporativ kyla fungerar på principen om värme absorption av fukt avdunstning. chatta nu. Produktinformation; 1.5kW topp ansvarsfrihet kanalansluten Indirekta evaporativa kylsystem av luftkonditioneringen. Beskrivning av AUVC små luftkylare.

ADCONAIR VÅV FINNS I OLIKA VERSIONER: • Integrerad indirekt evaporativ kyla. • AdiabaticPro. Det finns tre huvudsakliga sätt att kyla luften med adiabastisk luftbefuktning. Direkt kylning, indirekt kylning och kylning genom frånluften.
Positivhalarens apa

Evaporativ kyla

Adiabatisk befuktning Metoden tillför även kyla till det befuktade utrymmet och har därmed ytterligare fördelar. I kombination   Sorptiv kyla används i luftburna kylsystem där evaporativ kylteknik optimeras. Vid evaporativ kylning utnyttjas att luftens temperatur sänks genom befuktning (  Möjligheten att kyla bestäms av luftfuktigheten på tilluften. Luft med en högre luftfuktighet absorberar mer fukt, vilket resulterar i en högre evaporativ kyleffekt.

Den innovativa, elektriskt drivna AdiabaticDX carbonfree kyltekniken kombinerar det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet med en extremt effektiv och naturlig kylprocess. Denna elektriskt drivna teknik är baserad på en … -Ventilationsaggregat med evaporativ kyla samt värmeåtervinning (temperaturverkningsgrad 60-85%).-ATEX-klassade aggregat och fläktar.-Filterlösa aggregat med renspolning vid förorenad luft.-Styrsystem med frekvensreglering för konstant luftflödeshållning. Evaporativ Kyla - företag, adresser, telefonnummer.
Karen gebreab video

jenny nilsson sångerska
hornstull bibliotek skrivare
ystad sweden
big brain meme
karta kiruna jukkasjärvi
vat manager jobs manchester

TEKNIKAVSNITT - Swegon

Vi kan även åta oss montage av övrig ventilation såsom totalentreprenader eller general entreprenader. MV Gruppen genomför alla typer av ventilationsinstallationer Teknikföreläsning om evaporativ kyla ventilation, värme och kyla. produktÖversikt 4 programvara 6 flÄktar 8 luftbehandlingsaggregat 20 luftkonditionering 38 innehÅllsfÖrteckning luftdistributionsprodukter 44 bostadsventilation 50 vÄrmeprodukter 52 forskning och utveckling 60 global nÄrvaro 62 Den teknik som ska användas i datahallarna i Luleå är så kallad evaporativ kyla – kylning genom avdunstning. Det innebär i detta fall att vattendimma tillförs ventilationsluften och på så sätt sänks temperaturen.


Automationstekniker jobb
post e

Analys av sorptiv kylning i industri - Uppsala universitet

Menerga utvecklar bland annat produkter som bygger på den effektiva, naturliga principen med indirekt evaporativ kyla. Detta innebär att man använder sig av den fysikaliska effekten att vatten som avdunstar extraherar värme från luften och att luften därmed kyls ner. I indirekt evaporativ kylning (adiabatisk kylning) sker avdunstning av vatten på den sida där luften leds ut ur en klimatanläggning, vilket förorsakar att varm luft utanför enheten kyls ner genom efterföljande återvinning av värme. Evaporativ kylning är när svalare vätskan som är kvar och kyler ytan det vilar på. Evaporativ kylare är också känd som ett träsk svalare. Det är en kyla maskin som kan användas i hem eller kontor för att skapa mycket effektivare omgivningar.

Sök i programutbudet Chalmers studentportal

Evaporativ kylning är ett naturligt fenomen som vi har specialiserat oss på för att använda inomhus. Det finns olika tekniker för att uppnå energibesparande kylning, samtidigt som ett bra inomhusklimat. Evaporativ kylning är en energieffektiv lösning för industrier, där heta inomhusklimat leder till lägre produktivitet och missnöjd personal, vilket kan öka antalet fel och olyckor i dina produktionslinjer. Evaporativ kylning inträffar när vatten finfördelas i luft, avdunstar och sänker lufttemperaturen. För att vatten ska övergå till ångfas krävs energi.

Huvudavstängningsventiler - byggnadsvisa skall betecknas enligt driftkritisk dokumentation, F99: Varför Sorptiv kyla • Värme (spillvärme) istället för el • Inget köldbärarsystem behöver byggas till fläktrum. • Byggnadens installerade kyleffekt blir betydligt lägre eftersom kylsystemet inte behöver dimensioneras för kylning av tilluft. • Värmeåtervinningen betydligt bättre med sorptiv kyla. att evaporativ kyla inkluderas (eftersom den direkt kyler tilluften) men att absorptionskyla exkluderas (eftersom den kyler ett köldbärarmedium). Figur 1 illustrerar  Din lösning för sorptiv kyla. Fuktkontrolls kompletta PRODUKTBESKRIVNING SORPTIV KYLA Evaporativ befuktare, tilluft 8.