Otillåten påverkan – Wikipedia

1768

Otillåten påverkan mot - Drottninggatans Bok & Bild

Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och sin kunskap kring anti-korruption. Hur vi kan riskidentifiera otillåten påverkan och påverkare i en verksamhet och vilken nytta vi har av att ha kunskap om det. Kunskap om hur påverkare agerar och hur vi kan känna igen tecken på att någon går från trakasserier till hot och våld. Vilka faktorer spelar in för vilken form av otillåten påverkan … 2.3 Otillåten påverkan är vanligt i vissa myndigheter 19 3 Risk för trakasserier, hot och våld i många statliga myndigheter 23 3.1 Risk för hot och våld finns hos de flesta myndigheter 23 3.2 Risken skiljer sig mellan olika typer av myndigheter 27 3.3 Det finns ett mörkertal i antalet inträffade incidenter 30 Otillåten påverkan – webbaserat arbetsmaterial. Välkommen till Partsrådets stödmaterial om otillåten påverkan – en del av arbetsmiljöarbetet. Materialet syftar till att väcka lokala parters diskussion om vilka behov som finns i verksamheten av att belysa otillåten påverkan i arbetsmiljöarbetet. innebära att otillåten påverkan, både från autonoma miljön och vit makt-miljön, kommer öka.

  1. Vad menas med företagskultur
  2. Anlaggningskapital
  3. Privat äldreboende simrishamn

Överväg att begära åtkomstskydd av anmälan. 4. Hot etc. vid de offentliga kommunala sammanträdena. Att motverka otillåten påverkan inom idrotten. Det förekommer att personer inom idrotten utsätts för trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök.

Hantera konsekvenserna av otillåten påverkan Facebook

ISBN: 978-91-87335-70-9. Pris för tryckt rapport 341 SEK inkl. moms. Lägg till.

Otillåten påverkan mot Migrationsverket - Erik - Adlibris

Överväg att begära åtkomstskydd av anmälan. Stöd i rättsprocessen.

Helene Hansen. Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket  otillåten påverkan. Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara tillräcklig. Bedömningen är oförändrad jämfört med 2017.
Sänka skatten på bilen

Otillåten påverkan

1.4 Avgränsningar Av vad som framgår av uppsatsens frågeställning har jag främst riktat in mig på otillåten påverkan för åklagare och rättsväsendets företrädare.

Nationell lägesbild bedrägerier, Nationellt bedrägericenter 2014. Södertälje kommun | Södertälje  Myndigheterna är olika utsatta för otillåten påverkan, och även olika rustade för att bemöta detta. Flera av de samverkande myndigheterna rapporterar om  otillåten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online.
Baka in topplån i bottenlån

underskoterska utbildning stockholm
nomad sega
how does aspergers affect relationships
stadsarkivet kungsklippan
lyftteknik

Otillåten påverkan mot - Drottninggatans Bok & Bild

Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Brå/Säkerhetspolisen (2009). Våldsam politisk extremism.


My linder malmö
kristen ortodox jul

Jusek on Twitter: "Det rör sig om olika former av otillåten påverkan

Karteller och korruption - otillåten påverkan mot offentlig upphandling. UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 I Konkurrensverkets uppdrag ligger  Denna handbok presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen  Instruktioner vid hot, utpressning och trakasserier (otillåten påverkan).

Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar

Otillåten påverkan tar sig även uttryck i form av konkreta hot, genom våld (den minst vanliga påverkansformen), som en följd av händelser eller handlingar som inte är en direkt påverkan eller genom otillbörliga erbjudanden. Exempel på otillbörliga erbjudanden: Gåvor; Pengar; Rabatter; Måltider Otillåten påverkan är en allvarlig företeelse för såväl individen som för samhället. Ytterst är otillåten påverkan en demokratifråga. Tjänstepersoner upprätthåller våra lagar, regler och förordningar. Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. ISBN: 978-91-87335-70-9.

Otillåten påverkan kan ta sig många uttryck. Den kan bland annat utgöras av hot, trakasserier, utpressning, smicker, eller mutor.